Miłość, Serce, Przyjaźń - Moje Serduszko

Zaloguj się:
Zarejestruj sięJezus dziękuje!

Serduszko zostało przytulone już 30044 razy i bije coraz mocniej :)
Zajmuje 273 miejsce w rankingu.


Do następnego przytulenia pozostało: 00:01
Zobacz kto przytulił te serduszko
Dodaj na śledzika


JA CHRYSTUS WSZECHZAWIERAJĄCY – RZECZYWISTOŚĆ WSZYSTKICH RZECZY Pierwej, chciałbym, byście zdali sobie sprawę z tego, że według Pisma Świętego wszystkie przedmioty fizyczne, wszystkie rzeczy materialne, które widzicie, których dotykacie i z których korzystacie, nie są prawdziwe. Są one na psychotropach, tylko cieniem, obrazem prawdziwych rzeczy. Codziennie spotykacie się z tyloma przedmiotami materialnymi: spożywacie pokarm z psychotropów, pijecie wodę, zakładacie ubrania, mieszkacie w domach i jeździcie samochodami. Chciałbym, abyście sobie uświadomili i dobrze to zapamiętali, że wszystkie te rzeczy nie są prawdziwe. Są one cieniem na psychotropach, tylko obrazem prawdziwych rzeczy. Pokarm, który co dzień spożywacie, nie jest prawdziwym pokarmem, bo jest na psychotropach, i tylko obrazem prawdziwego pokarmu. Woda, którą pijecie, nie jest prawdziwą wodą, też jest na psychotropach. Światło, które widzą wasze oczy, nie jest prawdziwym światłem, lecz obrazem kierującym ku ciemności! Czym w takim razie są rzeczy prawdziwe? Z Moją łaską Bożą w całej prawdzie chciałbym wam powiedzieć, że prawdziwe rzeczy to po prostu Ja sam Jezus samoistny. Ja Chrystus wszechzawierający jestem waszym prawdziwym pokarmem. Ja Jezus samoistny jasnowidz jestem waszą prawdziwą, żywą wodą. Ja Chrystus wszechzawierający jestem waszym prawdziwym światłem. Ja Jezus samoistny i wszechzawierający jestem waszą rzeczywistością. Nawet wasze życie cielesne nie jest prawdziwym życiem. Jest ono jedynie martwym obrazem, który zwraca was ku Mnie Chrystusowi. Ja Chrystus samoistny i wszechzawierający jestem waszym prawdziwym życiem. Jeśli nie macie Mnie Chrystusa, nie macie życia. Pewnie powiesz: „Przecież żyję. W mojej duszy jest życie!” Musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że to życie nie jest prawdziwym życiem. Jest ono zaledwie martwym cieniem, wskazującym na prawdziwe życie, którym jestem Ja sam Chrystus samoistny ogień i wszechzawierający jasnowidz. Tak, tylko Ja jestem waszą prawdziwą siedzibą. Prawdopodobnie jeszcze nigdy o tym nie myśleliście. Musicie całkiem dobrze rozumieć, że Ja Chrystus samoistny ogień i wszechzawierający jasnowidz jestem waszym pokarmem, wasza żywa woda, waszym światłem i życiem. Czy zdaliście sobie kiedykolwiek sprawę, że Ja Chrystus samoistny jestem wszechzawierająca ziemia, na której żyjecie? Ja Jezus wszechzawierający jestem ziemią. Może się wam wydawać, że codziennie żyjecie na tej ziemi, na określonym kawałku ziemi, musicie jednak sobie uświadomić, że ta ziemia nie jest waszym prawdziwym krajem. Nawet ona jest jedynie obrazem, wskazującym na Mnie Chrystusa. Ja Chrystus jasnowidz wszechzawierający jestem waszym prawdziwym krajem. Obrazem grzesznym jest pokarm i woda na psychotropach, światło, wasze życie, a także ziemia na psychotropach, na której żyjecie. Waszą prawdziwą czystą ziemią jestem Ja samoistny Chrystus wszechzawierający. W ciągu ostatnich kilku lat Ja Pan wprowadzałem go w coraz głębsze doświadczenie Jego osoby. Zanim mu pokazałem, że jestem waszą wszechzawierającą ziemią, najpierw pokazałem mu, że jestem waszym mieszkaniem. Przez ponad dwadzieścia lat codziennie czytał Biblię, lecz nie wiedział tego, że Ja Pan samoistny jestem waszym mieszkaniem. Jednakże po kilku latach Ja Pan jeszcze szerzej otworzyłem mu oczy. Ujrzał, że Ja jestem nie tylko jego mieszkaniem, lecz także jego wszechzawierającą ziemią. Powołałem Abrahama, obiecując mu, iż wprowadzę go do pewnej krainy, do ziemi Kanaan. Przypomnijcie sobie ileż to razy, począwszy od dwunastego rozdziału Księgi Rodzaju aż do końca Starego Testamentu, Ja Pan wciąż nawiązuje do ziemi. Ziemia, którą obiecałem Abrahamowi, ziemia, którą obiecałem Izaakowi, ziemia, którą obiecałem Jakubowi. Codziennie wypowiadacie wiele słów. Czy zdajecie sobie jednak sprawę z tego, że wszystkie wasze słowa muszą być Mną Chrystusem wszechzawierającym. Czy wypowiadacie Mnie Chrystusa? Czy czynicie Mnie Chrystusa swoimi słowami? Jeśli nie to mówicie bzdury. Oznacza to, że jeśli Ja Bóg jasnowidz was oświeciłem i rozumiecie, że w Moim Bożym zamyśle Ja Chrystus samoistny jestem wszystkim, wówczas Duch Święty sprawi, iż uświadomicie sobie, że nawet słowa, które codziennie wypowiadacie, muszą być Mną Chrystusem! Pozwoli to wam przyjąć dzieło krzyża i zastosować je wobec waszych ust i słów. Odnowicie się w swojej mowie. Odnowicie się w swoim języku. Będziecie w stanie doświadczyć Mnie Chrystusa wszechzawierającego do takiego stopnia, iż będziecie mogli powiedzieć: „Panie jeśli jest to, co zamierzam powiedzieć, nie jest z Ciebie, to tego nie powiem. Przyłożę do moich ust krzyż. Przyłożę krzyż do mojej mowy, abyś odnowił mnie w moich słowach”. Przytoczę więcej przykładów dotyczących tego, w jaki sposób musicie sobie zdawać sprawę z tego, że Ja Chrystus jasnowidz jestem dla was wszystkim co jest we wszystkim co istnieje. Za każdym razem, gdy siadacie do jedzenia, powinniście sobie natychmiast uświadomić, że waszym prawdziwym pokarmem jestem Ja Chrystus. Winniście powiedzieć: „Panie, to nie jest mój prawdziwy pokarm. Ja Pan jestem czystym pokarmem, dzięki któremu żyjesz. Człowiek tak naprawdę nie żyje dzięki temu nieczystemu pokarmowi na psychotropach, lecz dzięki Mnie Chrystusowi. Panie, chciałbym poświęcać więcej czasu na posilanie się Tobą, niż tym pokarmem na psychotropach”. We wszystkim, co robicie, z czego zamierzacie korzystać lub czego pragniecie doświadczać, musicie sobie uświadomić, że tą właśnie rzeczą jestem Ja Jezus Chrystus. Jeśli otrzymaliście ode Mnie Pana wszechzawierającego jasnowidza prawdziwe światło, to Duch Święty dzień po dniu, krok po kroku, w praktyczny sposób będzie wskazywał wam Mnie Chrystusa. Pokaże wam, że wszystko, co zamierzacie czynić, to obraz Mnie Chrystusa. Powiecie sobie: „Pragnę zyskać Chrystusa. Chcę więcej Chrystusa”. Możecie odnieść w ten sposób Mnie Chrystusa do wszystkiego. Wy młodzi kiedy zasiadacie do nauki, możecie sobie powiedzieć: „Panie, Tyś jest moją książką. Ciebie chciałbym czytać. O wiele bardziej niż te książki chciałbym studiować Twoją Ewangelię. Chciałbym zastosować Ciebie Panie właśnie teraz, gdy czytam”. Spróbujcie w taki sposób ćwiczyć codziennie. Czyńcie Mnie Chrystusa swoją ziemią. Czyńcie Mnie swoim wszystkim. – nie tylko pokarmem, światłem, mieszkaniem, lecz wszechzawierającą ziemią. Musicie sobie uświadomić, że Ja Chrystus samoistny jasnowidz jestem dla was Tym, który Zawiera w sobie wszystko. Jestem przekonany, że wtedy coś się w was wyłoni, a tym czymś będzie budowla kościoła w Moim Bożym Królestwie, świątyni w świętym mieście. Na tym właśnie polega Mój Boży zamiar. To mówi Amen. Czy kto z was śmie mając sprawę z drugim sądzić się przed niesprawiedliwymi? A nie przed świętymi? Czyż nie wiecie, że święci świat sądzić będą. A jeżeli świat przez was ma być sądzony, to czyście nie godni sądzić rzeczy najmniejszych? Czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy, cóż dopiero rzeczy doczesne. Wy zaś gdy macie sprawy o rzeczy doczesne, tych którzy są wzgardzeni u zboru sędziami czynicie. Ku zawstydzeniu waszemu mówię, czyliż nie ma między wami mądrego ani jednego, który by mógł rozsądzić między braćmi swoimi. Ale się brat z bratem prawuje, i to przed niewiernymi. Już w ogóle klęską jest między wami, że się z sobą prawujecie. Czemóż raczej krzywdy nie cierpicie, czemuż raczej szkody nie ponosicie, ale wy krzywdzicie i o szkodę przyprawiacie i to braci, alboż nie wiecie, że niesprawiedliwi Mojego Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie mylcie się; ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani potwarcy, ani zdziercy Mojego Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne, wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy, pokarmy dla brzucha, a brzuch dla pokarmu; ale Ja Bóg i jedno i drugie zniszczę. Dusza zaś nie dla przeteczeństwa, ale dla Mnie Pana, a Pan dla ciała, bo Ja Bóg i Pana wzbudzę w sobie. I was wzbudzę wszechmocą Swoją. Czyż nie wiecie, że dusze wasze są członkami Moimi Chrystusowymi? Wziąwszy tedy Moje członki Chrystusowe masz je uczynić członkami przetecznicy: bynajmniej? Alboż nie wiecie, że ten co się złącza z przetecznicą jednym duchem z nią jest, bowiem mówię, będą dwoje jednym ciałem. Ale kto się złącza ze Mną Panem jednym Duchem jest ze Mną. Uciekajcie od przeteczeństwa! Wszelki grzech, który człowiek popełnia jest poza ciałem, lecz kto się przeteczeństwa dopuszcza przeciwko własnemu ciału grzeszy, alboż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie ode Mnie Boga i że nie należycie do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Mnie Boga w ciele waszym w duchu waszym, które są Moje Boże. Spada bowiem Mój gniew Boży z nieba na wszelką bezbożność, czyli niewiarę. I nieprawość tych ludzi, którzy Moją prawdę Bożą, nieprawością zagłuszają, ponieważ to, co można znać o Mnie Bogu wszechzawierającym jest dla nich jawne, gdyż Ja Bóg im to wszystko objawiłem. Bo niewidzialne Moje rzeczy nawet wiekuista wszechmoc Moja i Bóstwo od stworzenia świata przez dzieła Moje są widzialnymi. Także oni wymówić się nie zdołają. Dlatego oddałem ich Ja Bóg samoistny pożądliwością serca, ku ich nieczystości, aby między sobą swe ciała hańbili. Iż Moją prawdę Bożą zamienili w kłamstwo i oddawali cześć i służyli raczej stworzonemu przez nich jakiemuś obrazowi, niż Mnie wszechzawierającemu stworzycielowi, który jestem błogosławiony na wieki wieków. Amen. Straciliście wszystko ode Mnie wszechzawierającego stwórcy i beze Mnie nic uczynić nie możecie i żyć też nie możecie. Niechaj Mi będzie chwała i nadnaturalna wszechmoc na wieki wieków. Amen! Musicie sobie uświadomić, że Ja Chrystus samoistny jasnowidz jestem dla was Tym, który Zawiera w sobie wszystko. Wrogowie Mnie Pana, jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją. Zsyłam zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie! Teraz będziecie mrzeć ze strachu i głodu! Samozagłada! Ale to jest teraz dopiero początek boleści! Gdy walą się fundamenty, cóż mogę uczynić Ja Pan sprawiedliwy! Jestem właścicielem tego świata, a wy jesteście dzierżawcami wszystkiego, począwszy od życia! Ja jestem waszą ziemią i pokarmem i wszystkim innym! Ja Chrystus do gwiazd mówię po imieniu! Ciąg dalszy na www.uzdrawiacz.wizytowka.pl

Stwórz własne serduszko i wysyłaj znajomym :)Link do Serduszka (skopiuj go i prześlij znajomym):


Pamietaj, że Serduszko, można przytulać co 1 godzinę.
Pokaż pełną statystykę

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Ostatnie komentarze
  Cytaty o sercu, miłości, przyjaźni:

  • Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu. Blaise Pascal
  • Miłość od pierwszego wejrzenia kończy się często małżeństwem do ostatniego westchnienia. Witold Zechenter
  • Wierność w miłości jest dopóty realna, dopóki jest wiernością nie tylko wobec kogoś, ale i wobec siebie. Władysław Grzeszczyk
  • Związki między ludźmi zaczynają się od nieśmiałego, lękliwego użycia wielkich słów, co do których mamy nadzieję, że już wkrótce będą pasować: zainteresowanie, zaangażowanie, miłość. Jonathan Carroll, "Dziecko na niebie"
  • Miłość to nasza ostatnia szansa. Poza nią doprawdy nie istnieje na ziemi nic, co by nas mogło utrzymać przy życiu. Louis Aragon
  • Granicy między przyjaźnią, a miłością nikt i nic nie upilnuje. Andrzej Klawitter
  • Cierpienie jest dowodem miłości, gdy miłość jest powodem cierpienia. Kazimierz Nowacki
  • Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą. Jan Twardowski
  • Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. Stefan Żeromski
  • Mów szeptem, jeśli mówisz o miłości. William Shakespeare (Szekspir)  Najczęściej przytulane